Hydrofobní injekce ISOPOLANT

Hydrofobní injekce ISOPOLANT
je to polyuretanová, hydro-aktivní vstřikovací pryskyřice hydrofobního typu na bázi speciálních polymerů, s nízkou viskozitou pro vyplnění dutin, zpevnění základů a zastavení úniků pod vysokým tlakem.


V interakci s vodou se silně zvětší objem a vznikne pružný pěnový polystyren hydrofobního typu.

Materiál je snadno pohyblivý a plastický, dobře proniká do stavebních materiálů, brání pronikání vlhkosti. Vtlačuje se pod velkým tlakem přes podlouhlé čepy (packery), instalované v průchozích otvorech.
Plastická, jednosložková vstřikovací pryskyřice s nízkou viskozitou
Spolupráce
ANT Alliance je oficiálním majitelem obchodní značky ISOPOLANT a výhradním dodavatelem výrobků ISOPOLANT po celém světě